.
2017-06-14
00:00
2017-06-15
Instytut Sardza Ling Person Latri Nyima Dakpa Rinpoche - Zhang Zhung Meri
Poland, Chamma Ling Poland, 08-470 Wilga , Al. Huberta 4   MAPS

Tantryczne bóstwo Zhang Zhung Meri czyli „Ognista Góra”jest jedną z najważniejszych gniewnych form w tradycji bon.
Przekaz jego nauk ma nieprzerwany charakter, podobnie jak cykl nauk dzogczen znany jako Zhang Zhung Nyan Gyud ( przekaz doświadczenia z Zhang Zhung).
 
Zhang Zhung Meri
2017-06-16
10:00
2017-06-18
Instytut Sardza Ling Person Latri Nyima Dakpa Rinpoche - Drenpa Nakhka
Poland, Chamma Ling Poland, 08-470 Wilga , Al. Huberta 4   MAPS

Jeżeli ktoś, ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek,
a szczególnie gdy nadejdzie czas kryzysu,
będzie o mnie naprawdę pamiętał, ja tam będę.
Drenpa Namkha
 
Drenpa Nakhka
2017-07-10
00:00
2017-07-19
Związek Buddyjski Khordong - Darnków XXI Ceremonia ofiarowania lampek maślanych
Poland, Związek Buddyjski Khordong - Darnków, 57-343 Lewin Kłodzki , Darnków 18

Praktyka ofiarowania lampek maślanych jest termą umysłu Zilnon Lingpy
(Czime Rigdzina Rinpocze). Jej celem jest oczyszczenie zaciemnień umysłów istot,
a dzięki temu utrzymanie pokoju na świecie. Jest to szczególnie ważne w obecnych, pełnych konfliktów i zagrożeń czasach
Od 20 lipca aż do ofiarowania 100 000 lampek praktyka będzie będzie kontynułowana podczas jednej sesji dziennie.
 
XXI Ceremonia ofiarowania lampek maślanych
2017-07-13
00:00
2017-07-16
Związek Garuda Person Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche - Wprowadzenie w nauki Dzogczen
Poland, Chamma Ling Poland, 08-470 Wilga , Al. Huberta 4   MAPS
Wprowadzenie w nauki Dzogczen
Dzogczen (tyb. rdzogs chen) - wielka doskonałość albo wielka kompletność. Dzogczen uznawany jest za najwyższe nauki i praktykę w buddyzmie tybetańskim. Jego podstawową jest zasada, że rzeczywistość, w tym każda jednostka, jest już kompletna i doskonała. Nie trzeba nic przekształcać (jak w tantrze) lub wyrzekać się (jak w sutrze), tylko rozpoznać czym ta rzeczywistość naprawdę jest. Esencjonalną praktyką dzogczen jest samowyzwolenie, pozwalanie, żeby cokolwiek pojawia się w doświadczeniu, po prostu było takie jakie jest, bez elaboracji przez konceptualny umysł, bez chwytania lub odpychania.
 
Wprowadzenie w nauki Dzogczen
2017-07-20
00:00
2017-07-31
Związek Buddyjski Khordong - Darnków Person Khenpo Cziołang - Wyjaśnienia do praktyki Cziod
Poland, Związek Buddyjski Khordong - Darnków, 57-343 Lewin Kłodzki , Darnków 18
Wyjaśnienia do praktyki Cziod
Tegoroczne nauki Khenpo będą dotyczyły opanowania umysłu poprzez odcięcie "czterech demonów". Będą one oparte na rozdziałe pt. "Praktyka kusali - zniszczenie czterech demonów", pochodzącym z Kunzang Lamej Szelung (Słów mistrza Samantabhadry)
 
Wyjaśnienia do praktyki Cziod
2017-08-01
00:00
2017-08-20
Związek Buddyjski Khordong - Darnków Person Khenpo Dziamjang Nima - Historia buddyzmu i linii Khordong, Nauki o wyrzeczeniu
Poland, Związek Buddyjski Khordong - Darnków, 57-343 Lewin Kłodzki , Darnków 18
Historia buddyzmu i linii Khordong, Nauki o wyrzeczeniu
Khenpo Dziamjang Ninma jest jednym z khenpo klasztoru Khordong w Tybecie. W tym roku przekaże nauki o wyrzeczeniu, oparte na tekstach Zer Nga (Pięć gwoździ) tradycji Dziangter oraz Kunzang Lamej Szelung (Słowa mistrza Samantabhadry) tradycji Longczien Ningthik. Nauki te są pierwszą częścią trzyletniego programu, zaplanowanego dla Dropan Ling przez Czime Gjaltsena Rinpocze. Cały cykl koresponduje z kompletną ścieżką praktyki buddyjskiej, przedstawioną w Lamrim Czienmo (Wielkim dziele
o etapach ścieżki prowadzącej do oświecenia) Tsongkhapy.
 
Historia buddyzmu i linii Khordong, Nauki o wyrzeczeniu
2017-08-15
00:00
2017-08-19
Związek Garuda Person Tenzin Wangyal Rinpoche - Joga Śnienia
Poland, Chamma Ling Poland, 08-470 Wilga , Al. Huberta 4   MAPS
kurs medytacji
Praktyka jogi śnienia pogłębia naszą zdolność pozostawania świadomym, wtedy gdy jednocześnie doświadczamy czegoś: snów śnionych nocą, sennej natury doświadczeń w ciągu dnia i stanu bar-do po naszej śmierci. I faktycznie, praktyka jogi śnienia jest potężnym narzędziem przebudzenia używanym od setek lat przez wielkich mistrzów tradycji tybetańskich. Odmiennie od postrzegania snów przez zachodnią psychologię, w tybetańskim podejściu do jogi śnienia, celem ostatecznym tej praktyki jest rozpoznanie natury umysłu, czy też stanu oświecenia jako takiego.
 
Joga Śnienia
2017-09-28
18:00
Śląskie Towarzystwo Buddyjskie Person Marek Górny - Symbolika gniewnej formy w buddyzmie tybetańskim
Katowice, ,
Wykład otwarty
Spoglądając na tybetańskie wizerunki gniewnych bóstw możemy być zdziwienie że reprezentują one oświecone jakości. Wszystkie gniewne formy posiadają jakieś szczególne znaczenie symboliczne. Wyglądają bardzo groźnie i odrażająco, są ozdobione dekoracjami z ludzkich czaszek, surowymi skórami obwiniętymi wokół ciała i wieloma innymi rzeczami. Wszystko co jest zawarte w takim wyobrażeniu jest symbolem. W czasie wykładu dowiemy się jak odczytywać te symbole oraz
 
Symbolika gniewnej formy w buddyzmie tybetańskim
2017-10-20
18:00
Śląskie Towarzystwo Buddyjskie Person Marek Górny - Dlaczego nauki tajemne są tajemne?
Katowice, ,
Wykład otwarty
Omówienie zagadnienia nauk tajemnych na przykładzie buddyzmu tybetańskiego oraz ezoteryzmu zachodniego.
 
Dlaczego nauki tajemne są tajemne?


 Shortlink: http://www.todobre.pl/link/332074 sLink