.| [1-100]/ |
2017-07-10 - 2017-07-19
XXI Ceremonia ofiarowania lampek maślanych


Promotor Związek Buddyjski Khordong - Darnków ,
country
Praktyka ofiarowania lampek maślanych jest termą umysłu Zilnon Lingpy (Czime Rigdzina Rinpocze). Jej celem jest oczyszczenie zaciemnień umysłów istot, a dzięki temu utrzymanie pokoju na świecie. Jest to szczególnie ważne w obecnych, pełnych konfliktów i zagrożeń czasach Od 20 lipca aż do ofiarowania 100 000 lampek praktyka będzie będzie kontynułowana podczas jednej sesji dziennie.
2017-07-13 - 2017-07-16
Wprowadzenie w nauki Dzogczen
Wprowadzenie w nauki Dzogczen
Person Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche
Promotor Związek Garuda ,
country
Dzogczen (tyb. rdzogs chen) - wielka doskonałość albo wielka kompletność. Dzogczen uznawany jest za najwyższe nauki i praktykę w buddyzmie tybetańskim. Jego podstawową jest zasada, że rzeczywistość, w tym każda jednostka, jest już kompletna i doskonała. Nie trzeba nic przekształcać (jak w tantrze) lub wyrzekać się (jak w sutrze), tylko rozpoznać czym ta rzeczywistość naprawdę jest. Esencjonalną praktyką dzogczen jest samowyzwolenie, pozwalanie, żeby cokolwiek pojawia się w doświadczeniu, po prostu było takie jakie jest, bez elaboracji przez konceptualny umysł, bez chwytania lub odpychania.
2017-07-20 - 2017-07-31
Wyjaśnienia do praktyki Cziod
Wyjaśnienia do praktyki Cziod
Person Khenpo Cziołang
Promotor Związek Buddyjski Khordong - Darnków ,
country
Tegoroczne nauki Khenpo będą dotyczyły opanowania umysłu poprzez odcięcie "czterech demonów". Będą one oparte na rozdziałe pt. "Praktyka kusali - zniszczenie czterech demonów", pochodzącym z Kunzang Lamej Szelung (Słów mistrza Samantabhadry)
2017-08-01 - 2017-08-20
Historia buddyzmu i linii Khordong, Nauki o wyrzeczeniu
Historia buddyzmu i linii Khordong, Nauki o wyrzeczeniu
Person Khenpo Dziamjang Nima
Promotor Związek Buddyjski Khordong - Darnków ,
country
Khenpo Dziamjang Ninma jest jednym z khenpo klasztoru Khordong w Tybecie. W tym roku przekaże nauki o wyrzeczeniu, oparte na tekstach Zer Nga (Pięć gwoździ) tradycji Dziangter oraz Kunzang Lamej Szelung (Słowa mistrza Samantabhadry) tradycji Longczien Ningthik. Nauki te są pierwszą częścią trzyletniego programu, zaplanowanego dla Dropan Ling przez Czime Gjaltsena Rinpocze. Cały cykl koresponduje z kompletną ścieżką praktyki buddyjskiej, przedstawioną w Lamrim Czienmo (Wielkim dziele o etapach ścieżki prowadzącej do oświecenia) Tsongkhapy.
2017-08-15 - 2017-08-19
Joga Śnienia
kurs medytacji
Person Tenzin Wangyal Rinpoche
Promotor Związek Garuda ,
country
Praktyka jogi śnienia pogłębia naszą zdolność pozostawania świadomym, wtedy gdy jednocześnie doświadczamy czegoś: snów śnionych nocą, sennej natury doświadczeń w ciągu dnia i stanu bar-do po naszej śmierci. I faktycznie, praktyka jogi śnienia jest potężnym narzędziem przebudzenia używanym od setek lat przez wielkich mistrzów tradycji tybetańskich. Odmiennie od postrzegania snów przez zachodnią psychologię, w tybetańskim podejściu do jogi śnienia, celem ostatecznym tej praktyki jest rozpoznanie natury umysłu, czy też stanu oświecenia jako takiego.
2017-09-28 - 2017-09-28
Symbolika gniewnej formy w buddyzmie tybetańskim
Wykład otwarty
Person Marek Górny
Promotor Śląskie Towarzystwo Buddyjskie Poland, Katowice
country
Spoglądając na tybetańskie wizerunki gniewnych bóstw możemy być zdziwienie że reprezentują one oświecone jakości. Wszystkie gniewne formy posiadają jakieś szczególne znaczenie symboliczne. Wyglądają bardzo groźnie i odrażająco, są ozdobione dekoracjami z ludzkich czaszek, surowymi skórami obwiniętymi wokół ciała i wieloma innymi rzeczami. Wszystko co jest zawarte w takim wyobrażeniu jest symbolem. W czasie wykładu dowiemy się jak odczytywać te symbole oraz
2017-10-20 - 2017-10-20
Dlaczego nauki tajemne są tajemne?
Wykład otwarty
Person Marek Górny
Promotor Śląskie Towarzystwo Buddyjskie Poland, Katowice
country
Omówienie zagadnienia nauk tajemnych na przykładzie buddyzmu tybetańskiego oraz ezoteryzmu zachodniego.
Shortlink: http://www.todobre.pl/link/332077 sLink