.
Gar Namrol Tulku Rinpocze

PL
Gar Namrol Tulku Rinpocze spędził dzieciństwo w klasztorze Gar-Gon, w regionie Kham, na wschodzie Tybetu. Dziś jest opatem Instytutu Studiów Buddyjskich Mahamudra na Tajwanie.

Lamchen Gyalpo Rinpocze

PL
Lamchen Gyalpo Rinpocze odrodził się w arystokratycznej rodzinie w Tybecie jako inkarnacja Lhamy Phurga. Po opuszczeniu Tybetu był przez 11 lat członkiem tybetańskiego parlamentu jako Starszy Sekretarz rządu w Dharamsali. Następnie przebywał w Dehra Dun, gdzie był prywatnym sekretarzem J.Ś. Drikung Kyabgon Chetsanga i sekretarzem generalnym Instytutu Drikung Kagyu w czasie jego tworzenia. Jako prywatny i generalny sekretarz Jego Świątobliwości zajmował się opracowaniem historii tradycji Drikung Kagyu.

Lama Rinczen

PL
Lama Rinczen (Waldemar Zych) praktykuje Dharmę od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Wielokrotnie wyjeżdżał do Europy Zachodniej i do Azji, aby studiować Nauki i medytować w tamtejszych ośrodkach buddyjskich i klasztorach. Od 1985 roku jest uczniem Czcigodnego Tengi Rinpoczego, pod kierunkiem którego spędził cztery i pół roku na odosobnieniach medytacyjnych. Przez dziesięć lat był mnichem. Jego drugim głównym nauczycielem jest Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze.

Tsering Rinpoche

PL
Lama Tsering Rinpocze jest Lamą-rezydentem w Drikung Garchen Institut w Monachium. Został wyświęcony na mnicha w wieku ośmiu lat, a dwa lata później otrzymał święcenia mnicha-nowicjusza. Ukończył studia w głównym klasztorze Drikung-Kagju w Dehra Dun w Indiach.

Yeshe Zangmo

PL
Lama Yeshe Zangmo (Rachel Dodds) jest uczennicą J.E. Garchena Rinpocze od 1999 r. W latach 1999-2003 studiowała w Buddyjskim Instytucie Garchena w Arizonie filozofię buddyjską i praktyki medytacyjne. W latach 2004-2007 odbyła w Indiach 3-letnie odosobnienie w tradycji Drikung Kagyu pod patronatem J.Ś. Chetsanga Rinpocze.Shortlink: http://www.todobre.pl/link/332116 sLink