.
Mirosław Piróg

PL
Mirosław Piróg dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Studiował fizykę teoretyczną i filozofię. Autor książki "Psyche i symbol" (Kraków 1999), "Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego" (Katowice 2011), redaktor "Odcieni gnozy" (Katowice 2007).

Marcin Trzęsiok

PL
Marcin Trzęsiok, teoretyk muzyki i filozof, wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zajmuje się hermeneutyką muzyki XIX i XX wieku. Autor książek: Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o Księżycowym Pierrocie Arnolda Schönberga (Katowice 2002); Pieśni drzemią w każdej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romatyzmu niemieckiego (Wrocław 2009); Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego (Katowice 2014).

Grzegorz Francuz

PL
Dr hab. Grzegorz Francuz, ur. 1962 w Rybniku. Zastępca dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w takich zagadnieniach jak: filozofia edukacji, bioetyka, etyka środowiskowa, ekofilozofia, filozofia polityki. W latach 1986-1989 uczestnik Ruchu WiP we Wrocławiu, autor w pismach podziemnych: „WiP. Pismo Ruchu Wolność i Pokój” i „W Brew”, uczestnik demonstracji WiP i akcji demonstracji jednoosobowych ws. uwolnienia więźniów politycznych, zniesienia obowiązkowej służby wojskowej, ochrony środowiska.

Marzena Śniarowska - Tlatlik

PL
Psycholog, nauczyciel akademicki, pedagog i superwizor PSCh-PTT.Certyfikowany choreoterapeuta - terapeuta tańcem TT (PSCh-PTT), psychoterapeuta Gestalt (FORGE) i trener Gestalt (FORGE). Od 20 lat cyklicznie prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie psychologii twórczości, pomocy psychologicznej, psychologii ogólnej, poznawczej oraz arteterapii, choreoterapii, a także zajęcia fakultatywne z pracy z ciałem, ze snem w psychoterapii. Prowadzi zajęcia seminaryjne dotyczące psychologii egzystencji i psychologii hermeneutycznej oraz metody fenomenologicznej. Interesują ją obszary spotkania psychologii i sztuki. Specjalizuje się w tematyce rozwoju osobowego pod wpływem ruchu spontanicznego, co znajduje odzwierciedlenie w praktyce choreoterapeutycznej i badaniach międzykulturowych.Shortlink: http://www.todobre.pl/link/332111 sLink