.

Wspólnota Dzogczen

PL
Wspólnota Dzogczen została utworzona dla tych, którzy są zainteresowani praktykowaniem i podążaniem za Naukami Dzogczen. Została założona przez Czogjala Namkhai Norbu we Włoszech w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i szybko rozwinęła się w wielu krajach na całym świecie, nabierając całkowicie międzynarodowego wymiaru. Dziś Wspólnota Dzogczen ma tysiące członków w ponad czterdziestu krajach. W Polsce zarejestrowana została jako związek wyznaniowy w 1994 roku. Jest również członkiem Polskiej Uni Buddyjskiej.Shortlink: https://www.todobre.pl/link/365192 sLink