.

Drikung Samten Chöling Polska

PL
Linia Drikung Kagju jest linią przekazu buddyzmu tybetańskiego, która podkreśla prymat praktyki zmierzającej do bezpośredniej realizacji natury rzeczywistości. Praktyka jest tutaj rozumiana jako zintegrowane i całościowe podejście obejmujące uczenie się, refleksję lub kontemplację oraz medytację.Shortlink: https://www.todobre.pl/link/365193 sLink