.

Chamma Ling Poland

EN PL
Ośrodek Cziamma Ling w Wildze powstał w 2004 roku. Jego prawnym opiekunem jest Związek Garuda w Polsce. W aspekcie duchowym prowadzony jest przez tybetańskich mistrzów starożytnej tradycji Jungdrung Bön, którzy udzielają tutaj nauk kilka razy w roku. Głównym celem istnienia ośrodka jest zapewnienie odpowiedniego miejsca i jak najlepszych warunków do nauczania i praktykowania nauk z tradycji Bon. Ośrodek jest także otwarty dla osób z innych tradycji, a także dla wszelkich działań mających na celu pomoc w rozwoju duchowym zarówno jednostek jak i grup zorganizowanych. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok. Można zaplanować wielomiesięczne lub wieloletnie indywidualne odosobnienie.

Drikung Samten Chöling Polska

PL
Linia Drikung Kagju jest linią przekazu buddyzmu tybetańskiego, która podkreśla prymat praktyki zmierzającej do bezpośredniej realizacji natury rzeczywistości. Praktyka jest tutaj rozumiana jako zintegrowane i całościowe podejście obejmujące uczenie się, refleksję lub kontemplację oraz medytację.

Związek Garuda

EN PL
Związek Garuda w Polsce został założony w 1995 roku przez uczniów tybetańskiego mistrza Tenzina Wangyala Rinpocze. Organizacja skupia praktykujących Yungdrung Bon - najstarszą duchową tradycję Tybetu.

Ligmincha Europe Magazine

EN PL
Ligmincha Europe Magazine jest przedsięwzięciem europejskiej społeczności uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku, a data wydania zależy od termniów nauk przekazywanych przez Tenzina Wangyala Rinpocze w Europie.

Fundacja Nangzhig

EN PL
Fundacja Nangzhig jest organizacją non-profit, która stawia sobie za cel upowszechnianie oraz dbałość o zachowanie buddyjskiej tradycji bon poprzez zwrócenienie uwagi polskich obywateli na potrzeby społeczności klasztornych. Nangzhig jako główny klasztor bon w Tybecie, gromadzi mnichów z całego kraju, którzy pokonują ogromne odległości, aby studiować święte nauki bon. Kwestią zasadniczej wagi dla zachowania tej kultury staje się zatem wspieranie ich w tym szczytnym celu.

Nyatri

PL
Fundacja działa na różnych płaszczyznach w ramach głównych programów, do których należą: program Adopcja Serca, polegający na sponsoringu indywidualnym lub sponsoringu grupy sponsorskiej, zwanej Rodziną Serca; program Edukacja, w ramach którego realizowane są działania mające na celu poszerzenie dostępu wychowanków BCH do wiedzy i informacji; program Opieka Medyczna, którego celem jest zapewnienie wychowankom BCH podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej.

Instytut Sardza Ling

EN PL
Instytut Śardza Ling został założony na życzenie uczniów przez Njimę Dakpę Rinpocze w 2007 r. a formalnie zarejestrowany w 2008 r. Celem Instytutu jest przede wszystkim rozwój duchowy członków Instytutu, oparty na tradycyjnych tybetańskich metodach medytacji szkoły Jungdrung Bon, która swoje korzenie upatruje w krainie Śang Śung leżącej na terenie dzisiejszego Tybetu zachodniego.

Tibet House Acala

PL
TIBET HOUSE “Acala”, Fundacja SAM DŻUB LING, DRO PHEN DZIANG CIUB LING to aktywności, których zadaniem jest prezentacja kultury, religii, tradycji tybetańskiej oraz działalność filantropijna na rzecz społeczności tybetańskiej.

Wspólnota Dzogczen

PL
Wspólnota Dzogczen została utworzona dla tych, którzy są zainteresowani praktykowaniem i podążaniem za Naukami Dzogczen. Została założona przez Czogjala Namkhai Norbu we Włoszech w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i szybko rozwinęła się w wielu krajach na całym świecie, nabierając całkowicie międzynarodowego wymiaru. Dziś Wspólnota Dzogczen ma tysiące członków w ponad czterdziestu krajach. W Polsce zarejestrowana została jako związek wyznaniowy w 1994 roku. Jest również członkiem Polskiej Uni Buddyjskiej.

Związek Tybetańskiego Bon Sa Trik Er Sang

EN PL
Nazwa "Sa Trik Er Sang" to w starożytnym języku Siang Siung imię Matki Wszystkich Istnień – Matki Współczującej, czyli patronki i najwyższej bogini tradycji Yungdrung Bon. Założycielem polskiego Związku jest Chongtul Rinpoche.Dzięki staraniom Rinpoche, powstały także ośrodki: "Sa Trik Er Sang" w Niemczech, Centrum kultury Bon w Mongolii oraz Centrum Kultury Bon w Deli w Indiach.Shortlink: https://www.todobre.pl/link/365195 sLink